Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:   Little Pear

Notarisappel 7, 1619 KC Andijk

info@littlepear.nl

 

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: __________________________ [aanduiding product]* herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*:


Voor- en achternaam:


Adres:


Handtekening:


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wilt u uw bestelling herroepen? Het heeft onze voorkeur dat u dit per mail aan ons doorgeeft.