Herroepings formulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Muffie & Snuffie

Notarisappel 7, 1619 KC Andijk

info@muffiesnuffie.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op*:

 

  • Naam:

  • Adres:

  • Handtekening:

 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Wilt u uw bestelling herroepen? Het heeft onze voorkeur dat u dit per mail aan ons doorgeeft.